YETERLİLİKLER
Halkla İlişkiler ve Tanıtım1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe’ nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak, temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek3-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak4-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak5-Hedef kitlede inanç ve ilgi sağlayabilecek, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, sevecen, güler yüzlü, hoşgörülü ve sabırlı olmak6-Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak, karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek ve iş yaşamında uygulayabilmek7-Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek8-Genel ahlak ve Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek9-Ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak, güçlü bir kişilik ve liderlik yeteneğine sahip olmak10-Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmak